EUROPÆISK
BORGERINITIATIV

Rectangle-Copy-7-7E066D09-FE5D-4939-9E08-F665E417EDEE@2x.png

Grunde

til at

underskrive

Tobaksfri

Europa

Indsamlede underskrifter

0
  • 00Days

Resterende
tid

OPFORDRING TIL AT SIKRE ET TOBAKSFRIT MILJØ OG DEN FØRSTE TOBAKSFRI GENERATION AF EUROPÆERE INDEN UDGANGEN AF 2030

Tobakspandemien er den største undgåelige dødsårsag. Cigaretskod på strandene forårsager miljøskader på havet og dets dyr, og i skovene forårsager de brande og forurener jord og vand. For at forhindre, at kommende generationer bliver afhængige af tobak, og for at bekæmpe rygning og handle resolut mod de miljømæssige farer, som cigaretskod udgør, er det nødvendigt at:

Tobakspandemien er den største undgåelige dødsårsag. Cigaretskod på strandene forårsager miljøskader på havet og dets dyr, og i skovene forårsager de brande og forurener jord og vand. For at forhindre, at kommende generationer bliver afhængige af tobak, og for at bekæmpe rygning og handle resolut mod de miljømæssige farer, som cigaretskod udgør, er det nødvendigt at:

Sigte mod en første tobaksfri generation af europæere i 2028 ved at sætte en stopper for salg af tobaksvarer og nikotinprodukter til borgere, der er født efter 2010.
 

Oprette et europæisk netværk af tobaksfri og skodfri strande og flodbredder for derved at gøre disse områder sundere og mere miljømæssigt bæredygtige.
 

Sigte mod en første tobaksfri generation af europæere i 2028 ved at sætte en stopper for salg af tobaksvarer og nikotinprodukter til borgere, der er født efter 2010.
 

Oprette et europæisk netværk af tobaksfri og skodfri strande og flodbredder for derved at gøre disse områder sundere og mere miljømæssigt bæredygtige.
 

Oprette et europæisk netværk af tobaksfri og skodfri nationalparker for derved at gøre dem sundere og mindske forurening og risikoen for skovbrande. 
 

Gøre flere udendørs områder røg- og dampfri, særligt områder, der frekventeres af mindreårige (parker, svømmebassiner, sportsbegivenheder, koncerter og udendørs restauranter).
 

Oprette et europæisk netværk af tobaksfri og skodfri nationalparker for derved at gøre dem sundere og mindske forurening og risikoen for skovbrande. 
 

Gøre flere udendørs områder røg- og dampfri, særligt områder, der frekventeres af mindreårige (parker, svømmebassiner, sportsbegivenheder, koncerter og udendørs restauranter).
 


Sætte en stopper for tobaksreklame og visning af tobak i audiovisuelle produktioner og på de sociale medier, særligt via foranstaltninger over for skjult reklame via influencere og produktplacering.


Finansiere forskning i sygdomme forårsaget af brug af tobak for at forbedre sygdomsprognoserne og gøre det muligt at helbrede dem.


Sætte en stopper for tobaksreklame og visning af tobak i audiovisuelle produktioner og på de sociale medier, særligt via foranstaltninger over for skjult reklame via influencere og produktplacering.


Finansiere forskning i sygdomme forårsaget af brug af tobak for at forbedre sygdomsprognoserne og gøre det muligt at helbrede dem.

Benyt dig af din rettighed som EU borger til at skabe forandring for dig selv, dine nære og den næste generation. Ved at underskrive dette borgerinitiativ, kan du aktivt bidrage til en bedre folkesundhed, sundere omgivelser og et sundt Europa.

Benyt dig af din rettighed som EU borger til at skabe forandring for dig selv, dine nære og den næste generation. Ved at underskrive dette borgerinitiativ, kan du aktivt bidrage til en bedre folkesundhed, sundere omgivelser og et sundt Europa.


Dette er QR-koden til vores europæiske borgerinitiativ Tobaksfrit Europa. Den henviser borgere til Europa-Kommissionens underskriftindsamlingsside ved at scanne med mobiltelefonens kamera.

Dette er gratis at bruge i ethvert materiale, der promoverer vores kampagne af enhver europæisk organisation, efter at have anmodet om skriftlig godkendelse fra arrangørerne.


Når et initiativ opnår 1 million godkendte underskrifter, er Europa-Kommissionen forpligtet til at reagere og handle på det. Hvem kan skrive under? Enhver EU-borger, der er gammel nok til at stemme ved Europa-Parlamentetsvalg.

ORGANISATØRER:

STØTTER:

Vil du involveres?
Har du brug for mere information?
Kontakt os, hvis du har spørgsmål til det europæiske borgerinitiativ Tobaksfri Europa!

informacion@nofumadores.org
secretariat@ensp.org

Webdesign by Jupiter Artis

Proudly done by Tranda Total Solutions